DB INDOŠ KUĆA EKSTREMNOG MUZIČKOG KAZALIŠTA |
DB INDOS HOUSE OF EXTREME MUSIC THEATRE

Šahtofonija Natuknice za Kamova | Schachtophonia Accenni for Kamov

Autori | Authors: Damir Bartol Indoš i Tanja Vrvilo

Rumoristi | Rumorists: DB Indoš, Tanja Vrvilo, Ivan Bilosnić, Nino Prišuta, Ratko Danilović, 
Damir Prica Kafka, Ivana Pedljo, Lidija Šola, Jasmin Dasović
Dječji šahtofonski orkestar | Children’s Schachophone Orchestra: 8 šahtofonistica Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova iz Rijeke | 8 schachophonists of the Music school Ivan Matetić Ronjgov from Rijeka; nastavnica | teacher: Anita Primorac
Video projekcije |  Video projections: Ivan Marušić Klif
Šahtofonska instalacija i partiture | Schachtophone installation and partitures: DB Indoš
Zvuk | Sound: Jasmin Dasović

Šahtofoniju Natuknice za Kamova čine izvedbene natuknice za ekscentrične intervencije u sklopu višemedijskog koncerta Opera industrijale na ceremoniji otvorenja Rijeka – Europska prijestolnica kulture, 1. veljače 2020. Jezgro Šahtofonije čine 24 aksioma Janka Polića Kamova objavljena pod pseudonimom Gian Paolo u futurističko-papinističkom časopisu Lacerba 15. lipnja 1913., tri godine nakon piščeve smrti. Kamovljeve aksiome pod naslovom Acenni uredio je pjesnik Vladimir Čerina, a naše sinteze pobunjene poezije i suviška energije za buku glasova, šahtofonskih instrumenata i glazbe nastaju u strasnom otjelovljenju njihovih žargona i fragmentarnosti. A gdje je strast tu je i život uzrujan, u trzajima, u kidanju, u krhanju, lomotu i prasku. Ovo je jedna živa, bujna, strasna i temperamentna Šahtofonija, kao burna, svebojna raspusna i uskomešana Rijeka, kao snažni, silni, ištipani i razdrti život nervozne, smotane današnjice. I došao je smijeh, artistički i diletantski čardaš, ironija, karikatura i satira života, intelektualna akrobatika, kraval i karneval duše i mozga. Na jednoj nozi život nosi koturne, a na drugoj lakrdijaške papuče; stoljeća bivaju godine i živimo na sekunde!

Šahtofoniju Natuknice za Kamova pripremaju i izvode Rumoristi: DB Indoš, Tanja Vrvilo (autori i izvođači), Ivan Bilosnić, Nino Prišuta, Ratko Danilović, Damir Prica Kafka (glazbenici, SexA, Cul-de-Sac), Ivana Pedljo, Lidija Šola (izvođačice), Ivan Marušić Klif (video umjetnik), Jasmin Dasović (izvođač, zvuk).