DB Indoš Kuća ekstremnog muzičkog kazalište

Šahtofonija  "VAR19" u izvedbi  Šaht Arkestra (Schacht Arkestra)

Damir Bartol / Tanja Vrvilo - šahtofoni, glas
Helge Hinteregger - grlena glazba
Adriana Josipović / Nikolina Majdak / Kate Marušić - šahtofoni, glas
Miro Manojlović - vibrafon, šahtofon

 

Ideja

Šaht Arkestar je napravljen s gledišta strojeva, a ne s gledišta slušatelja. Radi se o tome da su za realizaciju ideje Šahtofonije, njezinu spoznaju bili potrebni "novi" analogni strojevi, a njihovom zvučnom primjenom  približili smo spoznaju Šahtofonske ideje. Šaht Arkestar teorijski i konceptualno izražava ideju da stvarati glazbu znači razmišljati strojno, izumitelj šahtofona i šahtofonist  razmišljaju strojno radeći izravno sa analognim strojevima za stvaranje zvuka. Potreba da se proizvede novi muzički instrumentarij je upravo ona  potreba koja stvara osjećaj o beskorisnosti starih koncepata i instrumenata za povijest. Radi se proizvodni krug trokutastih veza između čovjek- šahtofonista, životinja -šahtofon i informacija -šahtofonija. Odnos između tih triju elemenata formira zvukovni proizvodni krug u kojem svaki od tih triju elemenata može proizvesti vlastiti oblik života  i svoju vlastitu sliku o svijetu katalizirajući vlastitu logiku zvuka. Sun Ra, govori o “arkestru”, dirigiranju i instrumentima, i tvrdi da su “arkestar” i slušatelji njegov instrument. Šaht Arkestar ideira ideju da je šahtofonska glazba jedan veliki mozak, da je čitavo naše tijelo mozak koji se ne nalazi samo u našoj glavi, nego u svakom djeliću našeg tijela, da ruke i noge imaju vlastitu lokalnu inteligenciju i da sve te lokalne inteligencije pridonose  prividnoj centralnoj  inteligenciji. Ritam koji proizlazi iz takve konfiguracije tijela gubi svoju stabilizirajuću funkciju, dokida  vrijeme i prostor, kao što su to željeli futuristi.

Koncept

Projekt osnivanja Šaht Arkestra (Schacht Arkestra) zasnovan je na konceptu izvođenja  šahtofonskih partitura, autora  DB Indoša.
Na Šahtofonu Bravarski stol, na tri  Gus željezna Šahtofona, četiri  Bačva Šahtofona, maloj bravarskoj ladici i šest ručnih Šahtofona, opremljenih kontaktnim mikrofonima, wah i volumen pedalama, Šaht Arkestar buči  Šahtofonije, a pokretne slike rada njihovih ruku i opruga  hvataju se  nadzornim kamerama smještenima u unutrašnjosti Šahtova. Uvježbavajući postajanja reda pomoću buke, uspostavljamo geste slušanja u kojima buka može i sama postati poruka pokazujući  da nije dovoljno da jedna buka bude intenzivnija od one koju pokriva, da bi postala prepoznatljiva poruka. Tajna šahtofonska poruka otkriva se u kodu koji slušalac prepoznaje dekodirajući ritmizirane tihe ili glasne šaht-rezove, vibracije glasova i opruga različitih debljina i dužina, jednostavnoj algoritamskoj operaciji zbrajanja buka unutar grafičkog notnog zapisa. Usred linearnog pisanog koda nalaze se znaci koji  po svojoj strukturi nisu linearni, slova predstavljaju znakove za izgovorene zvukove, diskurs predstavljaju  brojke, govorimo o alfabetsko-numeričkom kodu u šahtofonskoj partituri.

Šahtofonija VAR19

Šahtofonija VAR19 radi  sa empirijskim činjenicama meta-budućnosti   adresiranih molekula ukućana otac-majka  zatečenih u dobi kada su one sve više težile da postanu neopažljive, smanjivale se  žudeći da postanu stanari nule. Stanar sin vareško devetnaesti  molekularan je na način najbližeg mogućeg  susjedstva adresiranih  pra-molekula  na zadanoj adresi  na kojoj  je opažao njihove spojeve. VAR19  proizvodi svoj žudeći stroj Šahtofon, izvodi situaciju  zaustavljanja unutar kretanja zajedničkom ulicom, radi na oštećenim memorijama  kvalitativnih  čestica koje su u dobi starosti uživale u trenutku  milosti između života i smrti. VAR19  slaže i raz-slaže događaje  u rano-jutarnjim satima ili kasno poslije-podnevnim,  proizvodi praksu ispreplitanja dva ili više tijela, ispravno odgovara na sva pitanja koja zamjenjuju njegovu osobnost za druge osobnosti, uspostavlja prave relacije u vremenu dana ili noći  dekodirajući rezove i petlje u govoru, pali i gasi svijetla, zaustavlja se na logo kontrolnoj stanici, potom nastavlja kliziti ulicom. VAR 19je kao iskustvo strukturiran sviješću o oštećenom mozgu opažajni mehanizam kodiran sjećanjima, emocijama i ponašanjima, osviješten na način postojanja unutar mreže stanja u kojem je tako nešto kao što je oštećenje mozga uopće moguće.

Šahtofonija  VAR19 / Ana, Milan, Damir, Miki

PRVI STAVAK
Vareškodevetnaesti

DRUGI STAVAK

A jesi to ti Franc
Moj bratec
Jurek a šta si to napravio
Milan jesi to ti
moj muž
A Damire ti si to
Moj sin

TREĆI STAVAK

A šta je tebi Milan / A šta je tebi Milan
Milan je meni tata / Milan je meni tata
A šta si ti Milanu / A šta si ti Milanu
Ja sam Milanu sin / Ja sam Milanu sin

A šta je tebi Ana / A šta je tebi Ana
Ana je meni mama / Ana je meni mama
A šta si ti Ani / A šta si ti Ani
Ja sam Ani sin /  Ja sam Ani sin

A šta je Ana Milanu / A šta je Ana Milanu
Ana je Milanu žena / Ana je Milanu žena
A šta je Milan Ani / A šta je Milan Ani
Milan je Ani muž / Milan je Ani muž

Bromokriptin      Apomorfin
Pramipeksol        Ropinorol
Triheksifondil     Kabergolin    Kabergolin   

ČETVRTI STAVAK

A kaj  roletari popravljaju vodu
A kaj  električari popravljaju rolete
A kaj  vodoinstalateri popravljaju struju
A kaj  zidari popravljaju zube
A kaj  staklari popravljaju parkete
A kaj  bravari popravljaju zidove
A kaj  zubari popravljaju prozore
A kaj  parketari popravljaju brave
A kaj  jel  stolari popravljaju televizore
A kaj  jel  krovopokrivači popravljaju cipele
A kaj  jel  urari popravljaju kauče
A kaj  jel  radio mehaničari popravljaju satove
A kaj  jel postolari popravljaju stolove
A kaj  jel tapetari popravljaju pločice
A kaj  jel keramičari popravljaju tapete
A jel  policajci hapse
A jel  policajci pendreče
A jel  policajci svijaju ruke
A jel  policajci stavljaju lisice
A jel  policajci viču stani pucat ću
A jel  policajci pucaju u zrak

PETI STAVAK

Recite doktoru da je pogodio ljek
Doktore ja sam zdrav

Gesta

Gesta Šahtofonista-ice  klasnog je karaktera, isprepliće geste radnika oprugara i umjetnika glazbenika, proizvodeći Šahtofonije proizvodi  niz  postojanja oprugarom umjetnika, umjetnikom oprugara, glazbenikom radnika, radnikom glazbenika. U Šahtofonističkoj izvedbi sudjeluje podjednako više dijelova tjela i njegovih organa – istovremeno u relativno kratkim jedinicama vremena Šahtofonist-ica postaje zvučno tijelo bez i sa organima- stopalo desne noge papučica za ritam, kažiprsti obje ruke navigatori brojanja i nadziranja redova vizualnih zvučnih informacija dolaze u najveću blizinu suradnje sa očima i mozgom, veza crijeva pluća grlo proizvode nacrtano glasanje, trup i glava su njihajući i stalno su prisluškivani od oba uha, prsti obje ruke u potrazi su za prstohvatom zvuka opruga, hvatanje i potezanje, zatvaranje i otvaranje izmjenjuju se kroz izvedbu obojane brojčane operacije. U Šahtofoniji rezovima riječi i zvukova, petljama riječi i opružnih ruku izvodi se višestruko dezerterstvo: riječi od sadržaja vlasti i zvuka od muzičkog sadržaja, oprugara od gospodara i šahtofoniste od šahtofona, a satno trajanje vremena zamjenjuje se vremenom trajanja vibracija opruga.

Šahtofon

Šahtofon je opružni muzički stroj čija je tajna u kolektivnom asemblažu vodoravno i okomito nategnutih opruga različitih dužina i debljina pričvršćenih za unutrašnjost šaht-konstrukcije za prijenos vibracija ruku i opruga. Šahtofon se animira dodirom ruku po oprugama, potezanjem, trzanjem i vibriranjem opruga ili kretanjem samog instrumenta koji proizvodi tihu šahtofoniju.. Mehanička tijela ruku ulaze u prostor mehaničkih tijela opruga, križaju se i rastežu opruge, podlaktice, nadlaktice, šake i prsti u najvećoj su blizini spirala u potrazi za prstohvatom fonije. Opruge prisiljavaju ruke na vibriranje, na zvučnost njihovih molekula, proizvodnju fonije rukama-oprugama. Ideja šaht-rupa postaje tijelo-zvuk.

Šahtofonske partiture

Radi se o papirnatim svitcima a4 formata koji presavijanjem otkrivaju tok jednostavnog obojanog algoritma. Osnovne boje – crvena, žuta, zelena, plava i dodatna crna ispunjavaju geometrijske oblike velikih trokuta i njihovih obrnutih slika na linijama „notnog“ crtovlja. Grafički sadržaj igra se sa grafikom upozorenja opasnosti od nuklearne opasnosti, razlike koje uspostavlja su u intenzitetima njihove zvučnosti- veliki trokut za glasnu vibraciju opruge i glasni glas, mali trokut za tihu opružnu vibraciju i tihi glas, četri boje za svaku od pojedinih opruga i četri opruge za svaku od pojedinih boja. Partiture su vokalno instrumentalne, rezovi riječi za zvučne rezove i zvučni rezovi za rezove riječi, brojevi dodira opruga brojevi su rezova u riječi koju se opružno ozvučuje. Riječi dolaze u najveću moguću blizinu opruga, postaju Riječ Opruga, opruge dolaze u najveću blizinu boja, postaju Opruga Boja.  Između slika obojanih ikona pojavljuju se brojevi koji određuju trajanja  tišine-pauze između vibracija glasa i čeličnih spirala.

galerija
gallery