DB INDOŠ / KUĆA EKSTREMNOG MUZIČKOG KAZALIŠTA /
House of extreme music theatre


CIKLUS  ČETIRI ŠAHTOFONIJE
koncertno  izvođenje grafičkih kolorističkih partitira na Šahtofonima

Prva Šahtofonija  „Ludbreške rode“
(DB Indoš/ J.Doloski-Vikend) 2.901/ cca 48 min.

Druga Šahtofonija „Zagrebačka  kiša“
(DB Indoš /G.Petrović - Logika) 1.432 / cca 24 min.

Treća Šahtofonija “Kašalj čovjek“
( DB Indoš / W.Burroughs-These individuals are marked foe...) 2.187 / cca 36 min.

Četvrta Šahtofonija „Vareška19“ 
( DB Indoš, Milan, Ana, Miki) 2.323 / cca 38 min.


O Četiri Šahtofonije

Opružni ciklus “Četiri Šahtofonije” proizlazi iz prostora djelovanja “rada u zasluženoj temi”. Boraveći u “zasluženoj temi” u odnosu prema Šahtofonijama znači da se prisjećanjem situacija aktivnog života u kojima je autor djelovao bez intencije da ih preobražuje u umjetnički rad proizvodi rad u umjetnosti – radi se o transcendiranju empirijskih činjenica života u formu izvedbe niza glasovno –zvučnih konstrukcija  zadanih jednostavnim kolorističkim algoritmom. “Prvo Vrijeme” u kojima su se aktualno odvijale zaslužene teme odnosi se na vrijeme edukacije, prvog nagovora na filozofiju i vrijeme prvih sudjelovanja u umjetničkoj akciji- praktičnoj filozofiji ( Šahtofonije Zagrebačka kiša i Ludbreške rode). “Drugo Vrijeme” je aktualno vrijeme sada, najnovije vrijeme zaslužene teme koje je po istom etičkom principu  neintencionalnosti  proizvelo  Šahtofonije koje govore o” vremenu za bolest”, radi sa iskustvima činjenica koje opisuju simptome bolesnih stanja u ljudskom organizmu( Kašalj Čovjek i Vareška19). Ukoliko se u “prvom vremenu” radi o nagovaranju na prakticiranje filozofije kroz umjetničku praksu, u “drugom vremenu”  se radi o konceptima koji umjetničku praksu naseljavaju činjenicama golog života, biološki  ugroženog neprijateljskim staničnim organizmima, uljezima u ljudskom tijelu. U svakoj od šahtofonija se događaju dolaženja u najveću blizinu pojedinaca (virtualnih  karaktera W. Burroughsa, J.Doloskog, ili aktualnih G.Petrovića, Mikija, Milana, Ane)  čiji se radovi ili goli životi  isprepliću u opružnoj  mreži funkcionara Šahtofona.

 

Prva Šahtofonija „Ludbreške rode“
(DB Indoš /J.Doloski-Vikend)
Brojanja 2.901/ cca 48 min

Tekst Ludbreške rode ; Ludbreg je nekada obilovao pašnjacima, prošaranim barama i odstajalom kišnicom. Tu je svojevremeno bilo mnogo roda. Gnijezdile su se na dimnjaku škole, a kada je gnijezdo zbog loženja srušeno, savile su ga na banki, a postepeno i na drugim višim zgradama. U stvari, nakon svakog proljetnog povratka sa juga, rode su u Ludbregu morale ponovo graditi gnijezda. Jednom su ga savile na razvodnom stupu električkog dalekovoda i to usred Ludbrega. Na žalost, ni tu nisu mogle dugo ostati jer su smetale prilikom montaže vodova. Svojedobno sam ih snimio usred Ludbrega gdje više nisu izazivale posebno zanimanje. Danas više ne živim u Ludbregu i ne znam gdje su ludbreške rode odselile, i da li ih tu uopće još ima, ali sam siguran da taj podravski gradić nikada nije imao ljepšeg ukrasa.

 

Druga  Šahtofonija  „Zagrebačka  kiša“
(DB Indoš /G.Petrović - Logika)
Brojanja  1.432 (cca 24 minute)

Tekst Zagrebačka kiša:

PRVI STAVAK / 01.05.64. u 12 sati

Ako 1. maja 1964. godine u 12 sati kažemo u Zagrebu: 'Kiša pada', mi ovom rečenicom skraćeno izražavamo sud: 'Kiša pada u Zagrebu 1. maja 1964. godine u 12 sati'. Ako nakon dva sata ponovno izjavimo 'Kiša pada', onda to znači: 'Kiša pada u Zagrebu, 1. maja 1964 . godine u 14 sati'.

Ako kiša pada onda su ulice vlažne
Ako sud kiša pada označimo pe
Ako sud ulice su vlažne označimo kve
Složeni sud je ako pe onda kve
Ako su istiniti sudovi pe i kve
Istinit je sud ako pe onda kve

Ima kiše i vlažnih ulica
Ima kiše i vlažnih ulica
Ima kiše i vlažnih ulica
Ima kiše i vlažnih ulica

DRUGI STAVAK / 01.05.64. u 14 sati

Prema tome ako je tog dana u 12 sati padala, a u 14 sati nije, to ne znači da je jedan isti sud bio najprije istinit, pa neistinit, nego znači da je sud 'Kiša pada u Zagrebu, 1. maja 1964. godine u 12 sati', istinit (i takav će ostati za svu vječnost), a sud 'Kiša pada u Zagrebu, 1. maja 1964. godine u 14 sati', neistinit (i takav će uvijek ostati).
 Ako kiša ne pada onda ulice nisu vlažne
Ako sud kiša ne pada označimo pe
Ako sud ulice nisu vlažne označimo kve
Složeni sud je ako nije pe onda nije kve
Sud ako pe onda kve je istinit
Onda kada su pe i kve neistiniti

Nema kiše ni vlažnih ulica
Nema kiše ni vlažnih ulica
Nema kiše ni vlažnih ulica
Nema kiše ni vlažnih ulica

TREĆI STAVAK/ PRETPOSTAVKA

Pretpostavimo da kiša ne pada i da ulice nisu vlažne, onda složeni sud ako pe onda kve ne mora biti neistinit. Tvrdeći da su uvijek kad kiša pada ulice vlažne, pa kad nema kiše ni vlažnih ulica, to samo potvrđuje istinitost našeg suda. Složeni sud je ako pe onda kve istinit, ako su jednostavni sudovi pe i kve neistiniti.
 
Pretpostavimo da  kiša ne pada, a da su ulice ipak vlažne, onda složeni sud ako pe onda kve ne mora biti neistinit. Tvrdeći "Ako kiša pada, ulice su vlažne", ne tvrdimo da su ulice vlažne samo kad kiša pada, i da ne mogu biti vlažne kad ih, recimo ,netko polije vodom. Složeni sud je ako pe onda kve  istinit ako je  sud  pe neistinit a sud kve istinit

Ako su pe i kve istiniti, onda je ako pe onda kve istinit
Ako je pe istinit, a kve neistinit, onda je ako pe onda kve neistinit
Ako je pe neistinit, a kve istinit, onda je ako pe onda kve istinit
Ako su pe i kve neistiniti, onda je ako pe onda kve istinit

 

Treća Šahtofonija  “Kašalj čovjek“
( DBIndoš, W.Burroughs-These individuals are marked foe...)
BROJANJA  2.187   ( cca 36 minuta)

PRVI STAVAK

Mukus je upalni eksudat /perenhima drugog grananja larinksa /Mukus je Mukus je upalni upalni  /eksudat eksudat eksudat /perenhima perenhima perenhima/ perenhima larinksa perenhima larinksa/drugog grananja/ eksudat eksudat/ eksudat drugog grananja/ eksudat eksudat/KAŠALJ ČOVJEK  pneumonije zatvaranja   /iritansa udisaja otvaranja/
udisaja zatvaranja/otvaranja zatvaranja otvaranja zatvaranja/ udisaja udisaja udisaja udisaja/iritansa pneumonije pneumonije zatvaranja /iritansa iritansa
AHEM ogroman i promjenjiv taj specifični cilj bio je velika popul-.-.-Ti pojedinci su označeni neprijatelji / jatelji jatelji jatelji

DRUGI STAVAK

KAŠALJ ČOVJEK  /ekspulzija glotisa /histiološki Folkodin /Folkodin Folkodin/ histiološki histiološki/histiološki glotisa histiološki glotisa/Distorzija suvišnih čestica /redukcija Kodeina u Morfij/suvišnih čestica čestica čestica/ Distorzija redukcija redukcija Distorzija/ Kodeina u Morfij Kodeina u Morfij/Antiusičko djelujući Antitusici Antiusičko djelujući Antitusici/Antiusičko Antitusici  Antitusici Antiusičko Antitusici /u zidu lezija u zidu lezija/ lezija lezija lezija lezija/
AHEM  ogroman i promjenjiv taj specifični cilj bio je velika popul-.-.-Ti pojedinci su označeni neprijatelji  jatelji jatelji jatelji

TREĆI STAVAK

KAŠALJ ČOVJEK/ Opoidno depresivno na spavajuću subpopulaciju/Opoidno depresivno Opoidno depresivno/Opoidno Opoidno Opoidno/na spavajuću subpopulaciju/ subpopulaciju subpopulaciju/ u gradskim skloništima zatvorima bazenima kućnim akvarijima/kućnim kućnim/ akvarijima akvarijima zatvorima zatvorima/ milijuni sitnih oštećenja veličine prosa/ malog okruglog sjemenja u hrani ptica/milijuni milijuni/ veličine prosa veličine prosa/ prosa prosa prosa prosa/malog okruglog sjemenja/ malog okruglog sjemenja/ sjemenja/ sjemenja u hrani ptica/prosa ptica prosa ptica / ptica  ptica/
AHEM  ogroman i promjenjiv taj specifični cilj bio je velika popul-.-.-Ti pojedinci su označeni neprijatelji / jatelji jatelji jatelji

 

Četvrta Šahtofonija – „Vareška19“
( DB Indoš, Milan,Ana, Miki)
BROJANJA  2.323 (cca  38 minuta)

TEKST : VAREŠKODEVETNAESTI, A jesi to ti Franc moj bratec, Jurek kaj si to napravil, Milane, jesi ti to, A ti si Damire, A kaj je tebi Milan, Milan je meni tata, A kaj si ti Milanu, Ja sam Milanu sin, A kaj tebi Ana, Ana je meni mama, A kaj si ti Ani, Ja sam Ani sin, A kaj je Ana Milanu, Ana je Milanu žena, A kaj je Milan Ani, Milan je Ani muž, A kaj je on tebi, On je meni tata, A kaj si ti njemu, Ja sam njemu sin, A kaj si ti Ani, Ja sam njoj sin, A kaj je ona tebi, Ona je meni mama, A kaj je ona Milanu.....Recite doktoru da je pogodio ljek, Doktore, ja sam zdrav

PRVI STAVAK
Vareškodevetnaesti

DRUGI STAVAK
A jesi to ti Franc

TREĆI STAVAK
A kaj je tebi Milan, A kaj je tebi Ana

ČETVRTI STAVAK
Recite doktoru da je pogodio ljek