PERFORMANCE DATES IN CROATIA:


ŠAHTOFONIJA "O SLOBODI VOLJE"

PREMIJERA I IZVEDBA:
Pogon Jedinstvo - 20.04.2019. - 20h

ŠAHT ARKESTRA: Damir Bartol Indoš, Tanja Vrvilo,
Adriana Josipović, Nikolina Majdak, Kate Marušić
Elektronika, glas : Andrija Santro
ŠAHT SLIKE & ELEKTROMAGNETSKI PEJZAŽI:
Miro Manojlović, Hrvoslava Brkušić
ŠAHTOFONI & PARTITURE: DB Indoš
TON: Jasmin Dasović
SVJETLO: Andrija Santro

 

F : I : L : M : S : K : A : T : E : K : A

PREMIJERA I IZVEDBE:
POGON JEDINSTVO: 22.02. i 23.02.2019.

DB Indoš  Kuća ekstremnog muzičkog kazališta
DB Indoš &Tanja Vrvilo

Izvode : DB Indoš, Tanja Vrvilo
Glazba : Ex  SeXa / Bilosnić Ivan Bic (gitara),
Nino Prišuta (bas, efekti), Ratko Danilović (bubnjevi, elektronika)
Cul De Sac / Damir Prica Kafka (klavijature, sax)
Video projekcije : Ivan Marušić Klif
Majstor tona : Jasmin Dasović
Majstor svjetla : Andrija Santro

Koncept

xŠahtofonska instalacija F : I : L : M : S : K : A : T : E : K : A  biblioteke “Elipse” nije tako nazvana zbog intimističke ljepote imena već isključivo zato jer joj je osnovna namjena da prekoračuje svoj pronađeni okvir, ravna teka sa crtovljem postaje asemblaž, fonetska pjesma, filmski vlak za one koji filmski medij revolucioniraju, performans za film drugim sredstvima. Ta je knjiga bez ikakvih autorskih primjesa, didaktička, mreža leksikografskih konotacija povezana s terminom nominalizacije, isključivo radi izvjesne nekomunikativnosti. Poštivajući princip kreativnog integriteta stvara mišljenje o prevođenju neke udaljene geografske lokacije u neku drugu bližu. Prevodilačku instalaciju čini 9 šaht stanica za jedno mnoštvo filmskih naslova. Pojam FILMSKA TE(KA) Ivana Martinca odgovara zbroju od 11(9) slova  koja zadaju glasovno-opružno izvođenje svih filmova navedenih u originalnom radu koji počinju prvim slovom ovog Filmskotekarijuma. Sad su nam ostala još dva naslova. Kontinuirani filmoslovski žagor 9 oklopljenih megafona hrani instalaciju i njezin krajolik približavajući se ili udaljavajući se od očišta nadzornih kamera smještenih u opružnim željeznim rebrima. To znači da film u svijesti tih pisaca još nema svoj dignitet. Zarobljene nadzorne kamere kao zamjenska Šaht-tijela omogućuju pristup pravim tijelima u nizu apstrahiranih pokreta uspostavljajući raznovrsne rotacije njihovih lateralnih kretanja na drvenim paletama radnje, a geometrijski grubo izrezane reflektorske klapne vrše upade u vizualnu intimu oftamološki potrganih slika uhvaćenih  kamerastim rebrima. Tu su gomile grešaka. Ova tiha mobilna mega(reflekto)fonska kulisa povremeno je nadglasavana živim glasovima i njima pripadajućim oprugama, post-noise kaotičnom bukom gitare, basa, bubnja i saxa.

 

VRHU MENE, VRHU MOJE

PREMIJERA I IZVEDBE:
13. 14. i 15. rujna 2018. u 21:00

KINO SC, ZAGREB

DB Indoš KUĆA EKSTREMNOG MUZIČKOG KAZALIŠTA /
Teatar &TD

AUTORI: Damir Bartol Indoš, Tanja Vrvilo

IZVOĐAČKI TIM:
Vilim Matula, Tanja Vrvilo, Damir Bartol Indoš

GLAZBA: Damir Prica Kafka – sax, klavir / Tena Novak – glas, violina /
Franjo Glu
šac – gitara / Bruno Vidović Vorberger – bubanj, udaraljke /
Miro Manojlovi
ć – elektronika

INTERMEZZO PRONAĐENOG FILMA: Miro Manojlović
ZVUK: Jasmin Dasović
MASKE: Miljenko Sekulić – Sarma
FILMSKI PROJEKCIONIST: Damir Vrabec

Naslov naše kritičko-kliničke megafonije VRHU MENE, VRHU MOJE upućuje na krilaticu studije Vladimira Čerine imenovanu JANKO POLIĆ KAMOV, napisanu u Firenci koncem lipnja 1913., njegovo prisvajanje stiha Kamovljeve pjesme IntermezzoHoće li tko pisati studije vrhu mene i vrhu moje zalutale duše?  Povezujemo zrcaljenja posljednje Kamovljeve figure, Bitange koji se stidi svoga stida i arhivski vademekum skučenih prilika naše rane liječničke književnosti iz Čerinina šibenskog azila – za posljednju sliku dvaju futurističkih dijagnostičara, Čerine–Kamova kao kliničara civilizacije: To je futuristički moral; to bijaše Polićev moral. To je futuristička etika; to bijaše Polićeva etika.
Grupirajući skupine znakova zaklanjanja i egzilsko–azilskog drhtećeg delirija jezika s motivima futurističke opere L'aviatore Dro / Pad avijatičara Francesca Balille Pratelle – rekomponiramosimptomatološku kartografiju u fono-pometnju. Cio je njegov život bio anormalan ; jedan sveopći delirum tremens. I dok mnogi nemahu duše ni u grudima, on je imaše na vršku pera, pa kako je mogao da piše, ako ne anormalno, kakav je njegov rad mogao da bude, ako ne anormalan i kakva je njegova umjetnost mogla da bude, ako ne anormalna? Anormalan, anormalan, posvuda je bio anormalan.

IZVORI: Vladimir Čerina – Janko Polić Kamov (Rijeka: GJ. Trbojević, 1913., pretisak – Zagreb : DAF, 2007.) / Pjesme, proza, članci, eseji i zapisi / Dugovi i naplaci (Kritika, Zagreb, 3/1921.) / Janko Polić Kamov – Bitanga, Slika iz zagrebačkog života (Punat, 1910. – Rijeka: GJ. Trbojević, 1914.) / Gilles Deleuze – Critique et clinique (Pariz: Les Éditions de Minuit, 1993.) / Stjepan Sirovica (ur.) – Stoljeće šibenske psihijatrije (1883. –1982.) / Iz prošlosti šibenskog zdravstva II – Šibenski liječnici – Riječ liječnika upućena javnosti (Šibenik : 1989.), Francesco Balilla Pratella  L' aviatore Dro:poema tragico in tre atti  (1915.) / fragmenti filmova Naš marš(Aleksandar Svetlov, Aleksandar Šein, 1970.),Obitelj Uljanovih (Vladimir Nevzorov, 1957.)

Predstava VRHU MENE, VRHU MOJE DB Indoš Kuće ekstremnog muzičkog kazališta realizira se u postprodukciji s Teatrom &TD – Studentski centar, uz potporu Zaklade Kultura Nova, Ministarstva kulture RH i Ureda za kulturu Grada Zagreba.

 

16.06.2018.

Radionica šahtofonije za djecu
"Male tajne Šahtofona"

Prezentacija u 18h.

Pogon Jedinstvo, Zagreb

 

15.05.2018.

Šahtofonija Kašalj čovjek
DB Indoš House of extreme music theatre
DB Indoš / Tanja Vrvilo

KUM - Kazalište u Močvari (velika dvorana Jedinstvo)

Filmske sekvence: Cléo od 5 do 7 Agnès Varda
Izvodi:  Šaht Arkestra ( SCHACHT ARKESTRA)

Šahtofoni, glas: Damir Bartol Indoš,Tanja Vrvilo, Adriana Josipović,
Nikolina Majdak, Kate Marušić

Video rad - Miro Manojlović, Hrvoslava Brkušić
Ton - Jasmin Dasović
Svjetlo - Andrija Santro
Likovno oblikovanje - Ruta
Majstorski radovi - Čina

 

01. i 02.02. 2018.
 

Sat pauk kiša Tivoli bewegen
DB Indoš House of extreme music theatre

Pogon Jedinstvo, Zagreb

Izvode : DB Indoš, Tanja Vrvilo
Glazba : Ex  SeXa - Bilosnić Ivan, Nino Prišuta, Ratko Danilović
Cul-De-Sac - Damir Prica Kafka, Andreja Kurelec Košavić

Video : Ivan Marušić
Majstor tona : Jasmin Dasović
Majstor svjetla : Andrija Santro
Video petlja : Miro Manojlović

 

23.10.2017.

Radiofonijski performans Ludbreške rode
u izvedbi Damira Bartola Indoša, Tanje Vrvilo i Lane Deban
ispred glavnog ulaza u Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu

www.facebook.com

 

06.08.2017

Šahtofonija rumorista // Matrica KNK
DB Indoš House of extreme music theatre

DORF - SUPERUHO FESTIVAL
Primosten

 

19. i 20. 06. 2017. u 21:00

Jedan ili više vukova

DB INDOŠ Kuća ekstremnog muzičkog kazališta
Koprodukcija: Perforacije / Teatar &TD
SEK, Teatar &TD, Zagreb 

 

10.05.2017

Šahtofonija VAR19 - ŠAHT ARKESTAR
Pogon Jedinstvo, 20h

 

22.04.2017

Šahtofonija rumorista // Matrica KNK
Muzički salon SC- DB Indoš House of extreme music theatre

Kino SC, Zagreb, 23h

 

20.01.2017, 21h

Šahtofonija rumorista // Matrica KNK
Muzički salon SC- DB Indoš House of extreme music theatre

Kino SC, Zagreb, 21h

15 - 18 .10.2016

Izložba Jedan ili više Šahtofona
Pogon Jedinstvo Zagreb - Galerija Močvara

19 i 20.06. 2016, 22h

SVAKA REVOLUCIJA JE BACANJE KOCKI, OSIM ŠTO
EVERY REVOLUTION IS A THROW OF DICE, EXCEPT THAT
Galerija SC, u sklopu festivala Perforacije

Autori / Authors: Damir Bartol Indoš & Tanja Vrvilo

Šahtofon Revolucija / Schachtophone Revolution: Damir Bartol Indoš, Tanja Vrvilo,
Vilim Matula, Zlatko Burić - Kićo, Selma Banich
(izvođači/ce / performers), Dina Puhovski (mezzosopran), Helge Hinteregger (grlena glazba / throat music), Ivan Marušić - Klif (elektronika / electronics), Damir Prica Kafka (pianino, sax), Miro Manojlović (nadzorne slike / surveillance images)

 

27, 28 i 29.01.2016.

FANTOM PLANINŠAK / THE PHANTOM PLANINŠAK
DB Indoš & Tanja Vrvilo

TEATAR &TD, Zagreb

Izvođači-šahtofonisti | Performers-Schachtophonists:
Vilim Matula, Tanja Vrvilo, Damir Bartol Indoš
Glazba | Music: Ivan Bilosnić - Bic - guitar, Nino Prišuta - bas,
Ratko Danilović - Racak - udaraljke

Film: Gaetano Liberti, Luciano Pérez Savoy, Michael Szekelyhidi
Svjetlo | Light: Damir Kruhak
Majstor | Master: Ivica Bačun
Pomoćnik majstora | Master's assistent: Milan Ivanac
Dizajn | Design: Niko Mihaljević


13.10.2015

KRILATE SLIKE
Performance povodom izložbe fotografija INDOŠ EKSTREMNO, Ratka Mavara
Močvara, Zagreb - .

Izvode; Damir Bartol Indoš ,Tanja Vrvilo, Damir Prica Kafka, Miro Manojlović


8.08. 2015

šahtofonija LUDBREšKE RODE i šahtofonija var19

Almissa Open Air Festival suvremene umjetnosti
Omiš

5 i 6.08. 2015.

Grad je mrtav, živio grad Festival
Dubrovnik

27, 28 i 29.08. 2015

343 M/sek
Audioart Festival
Pula

25 i 26.06. 2015.

FANTOM PLANINŠAK

Perforacije Festival
Premjera
TEATAR &TD, Zagreb


18., 19. i 20. 01. 2011. u 20:00

CEFAS
TEATAR &TD, Zagreb


12. 04. 2011.

KRIEGSPIEL

MBZ MUZIČKI BIENNALE ZAGREB
ZPC