DB Indoš Kuća ekstremnog muzičkog kazališta
 

F : I : L : M : S : K : A : T : E : K : A

DB Indoš &Tanja Vrvilo

POGON JEDINSTVO (Pogonator 2019) : 22.02. i 23.02.2019.

Izvode : DB Indoš, Tanja Vrvilo
Glazba : Ex  SeXa / Bilosnić Ivan Bic,
Nino Prišuta, Ratko Danilović
Cul De Sac / Damir Prica Kafka
Video projekcije : Ivan Marušić Klif
Majstor tona : Jasmin Dasović
Majstor svjetla : Andrija Santro

Koncept

Šahtofonska instalacija F : I : L : M : S : K : A : T : E : K : A  biblioteke “Elipse” nije tako nazvana zbog intimističke ljepote imena već isključivo zato jer joj je osnovna namjena da prekoračuje svoj pronađeni okvir, ravna teka sa crtovljem postaje asemblaž, fonetska pjesma, filmski vlak za one koji filmski medij revolucioniraju, performans za film drugim sredstvima. Ta je knjiga bez ikakvih autorskih primjesa, didaktička, mreža leksikografskih konotacija povezana s terminom nominalizacije, isključivo radi izvjesne nekomunikativnosti. Poštivajući princip kreativnog integriteta stvara mišljenje o prevođenju neke udaljene geografske lokacije u neku drugu bližu. Prevodilačku instalaciju čini 9 šaht stanica za jedno mnoštvo filmskih naslova.

Pojam FILMSKA TE(KA) Ivana Martinca odgovara zbroju od 11(9) slova koja zadaju glasovno-opružno izvođenje svih filmova navedenih u originalnom radu koji počinju prvim slovom ovog Filmskotekarijuma. Sad su nam ostala još dva naslova. Kontinuirani filmoslovski žagor 9 oklopljenih megafona hrani instalaciju i njezin krajolik približavajući se ili udaljavajući se od očišta nadzornih kamera smještenih u opružnim željeznim rebrima. To znači da film u svijesti tih pisaca još nema svoj dignitet. Zarobljene nadzorne kamere kao zamjenska Šaht-tijela omogućuju pristup pravim tijelima u nizu apstrahiranih pokreta uspostavljajući raznovrsne rotacije njihovih lateralnih kretanja na drvenim paletama radnje, a geometrijski grubo izrezane reflektorske klapne vrše upade u vizualnu intimu oftamološki potrganih slika uhvaćenih  kamerastim rebrima. Tu su gomile grešaka. Ova tiha mobilna mega(reflekto)fonska kulisa povremeno je nadglasavana živim glasovima i njima pripadajućim oprugama, post-noise kaotičnom bukom gitare, basa, bubnja i saxa.

Vimeo video
Instalacija Filmska teka
Vizual songovi Filmska teka