NEW / NEW / NEW / NEW

LUTKE 333

DEMONI KUGE

DOKTOR FAUSTUS BR. 14

MANIFESTI POŽUDA

HOLOGRAFONIJA I:O

Šahtofonija Natuknice za Kamova EPK 2020 Rijeka

Doktor Miserabilis

ŠAHTOFONIJA O SLOBODI VOLJe

F : I : L : M : S : K : A : T : E : K : A

VRHU MENE VRHU MOJE

Radionica šahtofonije za djecu: Male tajne Šahtofona

Šahtofonija Kašalj čovjek

Sat pauk kiša Tivoli bewegen

Radiofonijski performans Ludbreške rode

jedan ili všie vukova / one or more wolfs

Šaht Arkestar - Šahtofonija var 19

HRT-ova radioigra Ludbreške rode
na međunarodnome radijskom festivalu

Šahtofonija Rumorista  //  Matrica K N K  

Izložba Jedan ili više Šahtofona

SCHACHTOPHONIA E.P.Z.

SVAKA REVOLUCIJA JE BACANJE KOCKI, OSIM ŠTO
EVERY REVOLUTION IS A THROW OF DICE, EXCEPT THAT

FANTOM PLANINŠAK

SCHACHTOPHONIA RUMORISTA

343 metra u sekundi

ČETiRI ŠAHTOFONIJE

TOSCA 914

21,65 METARA ŠAHTOFONIJE

AMERIČKI ATENTATOR