DB INDOŠ Kuća ekstremnog muzičkog kazališta
DB INDOŠ House of Extreme Music Theatre


SVAKA REVOLUCIJA JE BACANJE KOCKI, OSIM ŠTO
EVERY REVOLUTION IS A THROW OF DICE, EXCEPT THAT

Damir Bartol Indoš & Tanja Vrvilo
 

Šahtofon Revolucija remedijalizira za dvostruku scenu 700 riječi raspoređenih na 11 listova Mallarméove pjesme BACANJE KOCKI NIKAD NEĆE UKINUTI SLUČAJ i dijagram za 44 filmske slike SVAKA REVOLUCIJA JE BACANJE KOCKI Strauba-Huillet. Ne prekoračujemo pjesničku mjeru bjelina, OSIM ŠTO rasipamo njihova razmaknuća čitanja. Na platou su niknuli šaht poklopci, za granične rampe uhvatili su se ručni šahtofoni, uz instalaciju reflektofonski toranj. Život podzemlja nadziru sigurnosne kamere, pokretne slike povezuju zarobljene riječi komunara u njihovim migracijama kroz prostore ćelija. Kao još neostvarena, ali bliska mogućnost, poput sjenki nekih odsutnih osoba, podvrgavaju se poetskim avanturama tijela i njihovi jezici. Principi metafizike stvarne sreće prakticiraju se kroz poeziju suprotstavljajući je jezi svakodnevnog života. Scene izvodimo istovremeno za dvojno gledalište od početka lijeve do svršetka desne strane u istoj horizontalnoj visini.

Schachtophone Revolution remediates for the double-scene spread 700 words on 11 double-sheets of Mallarmé’s poem A THROW OF THE DICE WILL NEVER ABOLISH CHANCEand a film diagram of 44 cuts of EVERY REVOLUTION IS A THROW OF DICE by Straub-Huillet. We don’t exceed a poetic sound of white spaces, EXCEPT THAT we’re spreading their intervals. On the plateau schacht covers are grown, the external schachtophones are caught on a border ramp, alongside installation is a reflectophonic tower. Life underground is controlled with surveillance cameras, moving images merge with a captive words of Communards in their migration through the cell-space. The circles of poetic adventure remain an unfulfilled but immanent potentiality, as a shadow of missing people, of their bodies and languages. Principles of metaphysics of real happiness are practiced in opposition to the terror of the everyday life. Scenes are performed simultaneously for a double audience from the beginning of the left side to the end of the right side in the same horizontal line.

Autori / Authors: Damir Bartol Indoš & Tanja Vrvilo
Šahtofon Revolucija / Schachtophone Revolution: Damir Bartol Indoš, Tanja Vrvilo, Vilim Matula, Zlatko Burić Kićo, Selma Banich (izvođači/ce / performers), Dina Puhovski (mezzosopran), Helge Hinteregger (grlena glazba / throat music), Ivan Marušić Klif (elektronika / electronics), Damir Prica Kafka (pianino, sax), Ivan Bilosnić Bic (gitara / guitar), Miro Manojlović (nadzorne slike, vibrafon / surveillance images / vibraphone)

Produkcijski tim / Production team: Vedran Hleb (asistent / assistent), Damir Kruhak (svjetlo / light), Danijel Škrbo (ton / sound), Dubravko Dolenec, Rene Lambert (majstori Šahtofona / Schachtophone masters), Niko Mihaljević (dizajn plakata i knjižice / poster and booklet design)

Izvori / Sources: Svi kraljevi ljudi | All The King's Men, Internationale Situationniste #8 (1963.); Mustapha Khayati Zarobljene riječi | Les mots captifs, Internationale Situationniste #10 (1966.); Stéphane Mallarmé Bacanje kocki nikad neće ukinuti slučaj | Un coup de dés jamais n’abolira le hazard (1897.); Jean-Marie Straub, Danièle Huillet Toute révolution est un coup de dés (1977.); Alain Badiou Logike svjetova | Logiques des mondes (2006.), Metafizika stvarne sreće | Métaphysique du bonheur réel (2015.); Miloš Krpan Izabrani spisi (2010.); Wohlstand für Alle (1909.-10.); August Cesarec, Ulrike Meinhoff Zatvorska pisma / Cell-letters (1912.,1973.-74.); Bertold Brecht O nazivu Emigranti | Über die Bezeichnung Emigranten (1937.)
Uz potporu / Supported by: Ured za kulturu, obrazovanje i sport Grada Zagreba / Zagreb City Office of Culture, Education and Sport; Ministarstvo kulture RH / Ministry of Culture Republic of Croatia; Zaklada Kultura Nova; Austrijski kulturni forum Zagreb / Austrian Cultural Forum Zagreb;

galerija / gallery - photos: Goran Pavelić - Pipo
knjižica / booklet
plakat / poster

GRAFIČKE PARTITURE / GRAPHIC SCORE:
šahtofonija osim što, slomljeni slovački, broj 1928,
slomljeni intervju, badiou, mjesta zviježđe